Preskriptionstid vid narkotikabrott

2015-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA
2012-11-20 hittade polisen vid en husransakan 42,82 gram marijuana hemma i min bostad. 2014-12-02 blir jag kallad att läsa genom förundersökningsprotokollet. Alltså 24 månader och 12 dagar efter brottshändelsen. Min fråga är: Om inte brottet är preskriberat?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Jag kan först generellt nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och enligt 1 § så är straffet för narkotikabrott fängelse i högst 3 år, se här. Enligt 2-3 §§ i narkotikastrafflagen kan sedan straffskalan variera beroende på om brottet kan anses vara ringa eller grovt.

Preskriptionsregler för brott finns i brottsbalken (1962:700) kap. 35, se här. Hur lång preskriptionstiden kommer att vara beror på om brottet klassas som ringa narkotikabrott, narkotikabrott, eller grovt narkotikabrott eftersom straffskalorna mellan dessa olika brott varierar, och då det är svårt för mig att avgöra vad det rör sig om i just detta fall så ger jag ett generellt svar för de olika graderna av narkotikabrott.

Om brottet klassas som ringa narkotikabrott så är preskriptionstiden enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 1 två år. Om det handlar om narkotikabrott som kan ge fängelse i högst tre år så är preskriptionstiden tio år enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 3. Vid grovt narkotikabrott (vilket det med största sannolikhet inte rör sig om i detta fall då mängden narkotika inte är stor nog) är preskriptionstiden femton år enligt brottsbalken 35 kap.§ 1 punkt 4. Om man inte erhållit del av åtal eller häktats inom dessa olika tider beroende på vilket brott det rör sig om, så är brottet preskriberat vilket innebär att påföljd för brottet inte får utdömas. De preskriptionstider som anges ska räknas från den dag då brottet begicks enligt brottsbalken 35 kap. 4 §.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (566)
2021-12-08 Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

Alla besvarade frågor (97717)