Preskriptionstid vid narkotikabrott

2012-11-20 hittade polisen vid en husransakan 42,82 gram marijuana hemma i min bostad. 2014-12-02 blir jag kallad att läsa genom förundersökningsprotokollet. Alltså 24 månader och 12 dagar efter brottshändelsen. Min fråga är: Om inte brottet är preskriberat?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Jag kan först generellt nämna att narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen (1968:64) och enligt 1 § så är straffet för narkotikabrott fängelse i högst 3 år, se här. Enligt 2-3 §§ i narkotikastrafflagen kan sedan straffskalan variera beroende på om brottet kan anses vara ringa eller grovt.

Preskriptionsregler för brott finns i brottsbalken (1962:700) kap. 35, se här. Hur lång preskriptionstiden kommer att vara beror på om brottet klassas som ringa narkotikabrott, narkotikabrott, eller grovt narkotikabrott eftersom straffskalorna mellan dessa olika brott varierar, och då det är svårt för mig att avgöra vad det rör sig om i just detta fall så ger jag ett generellt svar för de olika graderna av narkotikabrott.

Om brottet klassas som ringa narkotikabrott så är preskriptionstiden enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 1 två år. Om det handlar om narkotikabrott som kan ge fängelse i högst tre år så är preskriptionstiden tio år enligt brottsbalken kap. 35 § 1 punkt 3. Vid grovt narkotikabrott (vilket det med största sannolikhet inte rör sig om i detta fall då mängden narkotika inte är stor nog) är preskriptionstiden femton år enligt brottsbalken 35 kap.§ 1 punkt 4. Om man inte erhållit del av åtal eller häktats inom dessa olika tider beroende på vilket brott det rör sig om, så är brottet preskriberat vilket innebär att påföljd för brottet inte får utdömas. De preskriptionstider som anges ska räknas från den dag då brottet begicks enligt brottsbalken 35 kap. 4 §.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”