Preskriptionstid vid förskott på arv

2017-06-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Förskott på arv eller gåva:Då man nyligen ändrat preskriptionstiden från 10år till 5år...Om ja, gäller detta retroaktivt?T ex en gåva/förskott på arv som gavs oktober 2011. Är det preskriberat då eller är det 10år som gäller för händelser bakåt i tiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett förskott på arv preskriberas inte. Preskriptionslagens regler blir inte tillämpliga i de fall det handlar om ett förskott på arv. Allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en bröstarvinge räknas som utgångspunkt som ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Därmed ska den gåva som gavs 2011 ses som ett förskott.

Ett förskott på arv ska då avräknas från mottagarens del av arvet efter gåvogivaren oavsett hur många år sedan det var gåvan gavs. Det sker genom att förskottets värde räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap för att sedan avräknas från mottagarens del av arvet enligt 6 kap 5 § ÄB. Kom ihåg att man vid avräkningen på förskott räknar gåvans värde vid gåvotillfället och inte vad gåvan är värd idag.

Dock kan en arvlåtare bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Ett sätt att uttrycka denna vilja är exempelvis genom ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet.

Hoppas det var svar på din fråga. Har du fler frågor är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1286)
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?
2021-11-28 Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?
2021-11-28 Hur skyddar man sitt arv?
2021-11-21 Arvsrättsliga konsekvenser av överlåtelse av fastighet till underpris

Alla besvarade frågor (97402)