FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/04/2021

Preskriptionstid urkundsförfalskning

Jag har flyttat till Sverige 2008 från Holland med man och 2 barn. Vi skildes 2009 fadern lämnade oss ensam kvar i SV och han bor i NL.

Jag har ensam vårdnad sedan 2009. I mars 2011 ändrade jag efternamn till mina barn födda 2000 och 2006 till mitt efternamn. Jag har då skrivit på med faderns namnteckning eftersom jag inte har kontakt och inte vet vart han bor. Barnen har under dessa 13 år inte haft någon kontakt alls. Nu har mitt ex mailat mig och vill polisanmäla mig för efternamnet och hotar sluta betala underhållsstöd till sonen.

Min fråga: Kan jag få nått straff för detta? Det var 10 år sedan jag gjorde det och har läst det är preskriberat?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brottet du gjort dig skyldig till är urkundsförfalskning, eftersom du förfalskat hans namnteckning (14 kap. 1 § Brottsbalken 1962:700 [BrB]). Du kan emellertid inte få någon påföljd för brottet. Detta beror på att brottet är preskriberat, precis som du säger. Detta gäller oavsett om det kategoriseras som ringa brott, av normalgraden eller grovt.

Påföljden för urkundsförfalskning av normalgraden är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). När påföljden för ett brott är två år eller mindre så preskriberas brottet efter fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB). Är brottet att anse som ringa är påföljden maximalt sex månader, varför brottet preskriberas två år efter gärningstillfället (14 kap. 2 § BrB jfr 35 kap. 1 § 1 pt. BrB).

Är brottet däremot att anse som grovt så kan påföljden bli maximalt sex år (14 kap. 3 § BrB). Även om urkundsförfalskningen som du har begått är att betrakta som grov så är det dock ändå preskriberat. Om straffvärdet är under åtta år så preskriberas nämligen brottet efter 10 år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB). Eftersom det gått 10 år sedan du begick brottet får därmed inte påföljd ådömas.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo