Preskriptionstid stöld

FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1För 4 år sedan bråkade två kompisar. Den ena anklagade den andra för stöld av hennes mobiltelefon och sa att hon hade polisanmält det. Min kompis har inte hört något sen dess och det har nu gått lite mer än 4 år. Betyder det att hon kan släppa det eller kan det fortfarande komma ett brev från polisen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du frågar om kallas preskriptionstid. Inom straffrätt behandlas dessa frågor i brottsbalken (här, nedan förkortat BrB). Detta regleras i 35 kap. 1 § BrB om bortfallande av påföljd. Där stadgas att en person som begått ett brott inte ska dömas till straff för ett brott vars högsta möjliga straff är högre än ett år men inte högre än två år om den misstänkte inte häktas eller delges åtal inom 5 år från gärningen (35 kap. 4 § BrB föreskriver att man ska räkna från dagen brottet begicks). Maxstraffet för stöld är enligt BrB 8 kap. 1 § två år, vilket gör att preskriptionstiden för stöld är 5 år. Alltså kan fortfarande din kompis åtalas för brottet.

En fråga som även bör diskuteras är ifall det rör sig om stöld enligt 8 kap. 1 § BrB eller ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB. Om det rör sig om ringa stöld så är maxstraffet 6 månader och därav blir preskriptionstiden kortare på två år. (enligt 35 kap. 1 § BrB). Om stölden skulle kategoriseras som ringa så har alltså preskriptionstiden inträtt. Enligt praxis från högsta domstolen går den så kallade värdegränsen vid 1 250 kr. Även andra omständigheter kan spela in, som på vilket sätt stölden gått till.

Slutligen bör det poängteras att ifall din kompis inte tog mobiltelefonen så finns det ingenting att oroa sig över. Polisen kan fortfarande kontakta henne och göra en utredning, men preskriptionen innebär att åklagaren inte kan väcka talan i domstol. Däremot kan kompisen vars mobil försvunnit väcka ett skadeståndsanspråk och kräva ersättning av din kompis. Detta leder dock inte till något straffansvar utan endast att din kompis blir skyldig att ersätta mobilen eller ge tillbaka den.

Hoppas detta besvarar din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (695)
2021-04-19 Är det olagligt att provsmaka lösgodis i en matbutik?
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?

Alla besvarade frågor (91362)