FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/07/2018

Preskriptionstid rörande fordran på sjuklön

Hej.

Jag var from 2017.05.28 tom 2017.08.11 anställd för ett sommarvikariat på ett lager. Jag blev akut sjuk den första veckan och nekades sjuklön. Enligt lagen om sjuklön

3 § har arbetstagarens rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Jag förstår att ärendet preskriberas efter 12 månader. Min fråga är om jag ändå kan driva detta och begära om skadestånd?

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du säger så gäller rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden om inte den avtalade anställningstiden är kortare än en månad då rätten till sjuklön inträder endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklönelagen 3 §. Du har alltså haft rätt till sjuklön under din första anställningsvecka.

När det gäller preskriptionsfrågan så har Arbetsdomstolen (AD 2006 nr 81) kommit fram till att när det gäller fordringar som rör anställningsförhållanden så gäller generellt de allmänna reglerna om preskription som finns i preskriptionslagen (1981:130). Enligt denna lag så är preskriptionstiden för fordringar tio år. PreskL 2 §.

Det finns dock undantag till detta. Enligt PreskL 1 § så är lagen subsidiär, detta innebär att det går att avvika från den 10-åriga preskriptionstiden genom bestämmelser i andra lagar. Sådana bestämmelser finns i bland annat semesterlagen, anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen.

Semesterlagen har bestämmelser som rör preskriptionstid som rör fordran på semesterlön och semesterersättning. Här gäller en kortare preskriptionstid på två år. Detta berör dock inte dig då din fordran inte grundar sig på denna lag.

Anställningsskyddsagen har preskriptionsregler om lön under uppsägning och permittering. Här gäller en avsevärt kortare preskriptionstid på fyra månader från det att fordan förföll till betalning. Detta verkar dock inte beröra dig heller då din fordran gäller lön under pågående anställning.

Slutligen innehåller medbestämmandelagen preskriptionsregler som rör kollektivavtal. Det framgår inte av din fråga om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Men om så är fallet så kan det finnas en kortare preskriptionstid på två år, om inte annat framgår av kollektivavtalet.

Slutsatsen blir alltså att den allmänna preskriptionstiden på 10 år gäller om inte annat gäller enligt MBL eller kollektivavtalet. Om inte kollektivavtalet säger annat så har du minst två år på dig även om den kortare preskriptionstiden skulle gälla, du borde alltså ha möjlighet att framställa krav mot din arbetsgivare gällande den uteblivna sjuklönen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen ifall du har några ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000