Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense

2020-12-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag skilde mig 2004.Bodelning har inte gjorts och min exfru vägrar att kommunicera. När räknas det som att vi automatiskt har bodelat? Efter 20-25 år? Har ni förslag på åtgärd?Tack på förhandMvh Micke
SVAR

Hej Micke och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns ingen preskriptionstid för bodelning, däremot finns rättsfall från Högsta domstolen där de ansett att ena parten genom att vara passiv har "förklarat sig nöjd". I andra fall har part fått bodela efter 20 år, se t ex HFD 2016 ref 32.

I ditt fall verkar det som att du försökt men inte fått något gehör i och med att din exfru inte vill kommunicera. Mitt förslag är att du via ÄktB 9:4 och ÄktB 17:1-2 påkallar en bodelning vid tingsrätt. Eftersom ni inte är överens så kommer ni då få en bodelningsförättare som tar hand om ärendet.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sanna Parkan
Fick du svar på din fråga?