Preskriptionstid jämkning av testamente vid utkrävande av laglott

Hej, min sambos far dog för 6 år sedan. Han var sambo med en kvinna till vilken han testamenterade all lös och fast egendom (ett hus). Samt att han i testamentet skrev att alla gemensamma barn skulle ärva henne (sambon) vid hennes bortgång. Fadern har tre barn (varav ett är min sambo) och faderns sambo 2 barn, alltså 5 tillsammans. Vid faderns bortgång valde min sambo att inte strida för sin laglott, men nu vill faderns sambo sälja huset, vilket aktualiserar frågan. Kan min sambo kräva sin laglott nu i samband med husförsäljningen? Bouppteckning är gjord förstås och "godkänd" av min sambo. Hon har dock inte skrivit under något dokument där hon nöjdförklarar sig med faderns "upplägg" enligt testamentet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv och testamente hittar du främst i Ärvdabalken, ÄB, se här.

Sambor ärver inte automatiskt varandra, men man kan givetvis testamentera bort sin egendom till sin sambo. Som du skriver har dock den avlidnes bröstarvingar (däribland din sambo) rätt att få ut sin laglott, alltså hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta kallas att jämka testamentet, och denna rätt stadgas i ÄB 7 kap 3 § 1 stycket. Att jämka ett testamente innebär att man helt enkelt talar om för testamentstagaren att man vill ha ut sin berättigade laglott.

Dessvärre finns det en tidsgräns för när jämkning av testamente ska ha skett. Bröstarvingen måste jämka testamentet inom sex månader från dess att han/hon delgivits testamentet. Detta står i ÄB 7 kap 3 § 3 stycket. Det räcker alltså att din sambo har delgetts testamentet, vilket har skett. Hon behöver inte ha godkänt det för att tidsgränsen ska börja löpa. Eftersom din sambos far dock för sex år sedan och delgivningen bör ha skett inte långt därefter, har tiden för jämkning dessvärre gått ut och din sambo får vänta på hela sitt arv tills dess att faderns sambo också gått bort.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”