Preskriptionstid gällande fordringar med grund i hyresavtal

2016-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Skulle vilja veta vad som gäller av följande: Ett hyreskontrakt är uppsagt i november, uppsägningstiden är 3 månader. Det vill säga att kontraktet avslutas den 31 januari. Ingen besiktning görs då av hyresvärden. 4 månader senare anklagas den föredetta hyresgästen av hyresvärden för en tapetskada på väggen. Är den föredetta hyresgästen tvungen att betala skadan trots att kontraktet redan gått ut?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:61 JB får fordringsanspråk som grundar sig i hyresavtalet framställas inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten. I andra fall är rätten förlorad. Det innebär att hyresvärden alltså kan kräva ersättning efter att avtalet upphört. Detta gäller oavsett huruvida besiktning gjorts. En annan fråga är den som rör vilka fall en hyresgäst ska vara skyldig att ersätta hyresvärden, till exempel för tapetskador.

När det gäller hyresgästens skadeståndsansvar, det vill säga skyldigheten att ersätta skador, så finns en regel om detta i 12:24 JB. Där framgår det att hyresgästen bara är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det innebär att för att hyresgästen ska vara skyldig att betala krävs det att denne på ett oaktsamt sätt orsakat tapetskadan. När man hyr en lägenhet brukar man säga att man visserligen har en vårdplikt men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet. Huruvida du är ersättningsskyldig blir därför en fråga om huruvida du ”visat den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person”. I detta fall finns inte tillräckligt med info för att göra en bedömning av skadans karaktär och liknande.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84375)