Preskriptionstid gällande fordringar med grund i hyresavtal

Hej!

Skulle vilja veta vad som gäller av följande:

Ett hyreskontrakt är uppsagt i november, uppsägningstiden är 3 månader. Det vill säga att kontraktet avslutas den 31 januari. Ingen besiktning görs då av hyresvärden. 4 månader senare anklagas den föredetta hyresgästen av hyresvärden för en tapetskada på väggen. Är den föredetta hyresgästen tvungen att betala skadan trots att kontraktet redan gått ut?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:61 JB får fordringsanspråk som grundar sig i hyresavtalet framställas inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten. I andra fall är rätten förlorad. Det innebär att hyresvärden alltså kan kräva ersättning efter att avtalet upphört. Detta gäller oavsett huruvida besiktning gjorts. En annan fråga är den som rör vilka fall en hyresgäst ska vara skyldig att ersätta hyresvärden, till exempel för tapetskador.

När det gäller hyresgästens skadeståndsansvar, det vill säga skyldigheten att ersätta skador, så finns en regel om detta i 12:24 JB. Där framgår det att hyresgästen bara är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det innebär att för att hyresgästen ska vara skyldig att betala krävs det att denne på ett oaktsamt sätt orsakat tapetskadan. När man hyr en lägenhet brukar man säga att man visserligen har en vårdplikt men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet. Huruvida du är ersättningsskyldig blir därför en fråga om huruvida du ”visat den aktsamhet som kan krävas av en ordentlig person”. I detta fall finns inte tillräckligt med info för att göra en bedömning av skadans karaktär och liknande.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000