Preskriptionstid för vissa sexualbrott mot minderåriga

FRÅGA
Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig). Är det försent att anmäla detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Eftersom det i din fråga inte finns fullständiga omständigheter kommer svaret vara av generell karaktär, men jag hoppas att det ändå kan ge dig viss vägledning.

Brotten

I det fall att du är minderårig och någon hotar att sprida nakenbilder på dig om du inte skickar fler kan brottet utnyttjande av barn för sexuell posering aktualiseras (6:8 BrB). Detta gäller även om barnet är över 15 år men inte ännu fyllt 18 år, om "poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling". I förarbetena förklaras att det rekvisitet normalt är uppfyllt om man blivit vilseledd eller övertalad till att ta bilderna.

Hotet om att sprida bilderna vidare kan i sig antingen betraktas som olaga tvång (4:4 BrB), alternativt försök till utpressning (9:11 BrB).

Preskriptionstid när brott begåtts mot minderårig

Huvudregeln är att preskriptionstiden börjar löpa från och med att brottet begåtts. Från denna huvudregel finns undantag för bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och försök till sådant (35:4 p.1 BrB). Då börjar preskriptionstiden istället löpa från den dag då offret fyllt 18 år.

Preskriptionstiden för brottet utnyttjande av barn för sexuell posering har en preskriptionstid om 5 år (35:1 p.2 BrB). Den börjar alltså löpa när du fyllt 18 år. Således kan du anmäla brottet fram tills att du är 23 år gammal.

Sammanfattning

Eftersom jag inte har tillgång till alla omständigheter är svaret generellt utformat. Preskriptionstiden för vissa typer av brott mot minderåriga börjar löpa när offret fyllt 18 år och inte från tidpunkten när brottet begicks.

I ditt fall gjorde jag ett antagande om vilket brott som skulle kunna ha begåtts och utgick ifrån det, vilket medför en preskriptionstid om 5 år från och med att du fyllt 18 år. Du kan alltså anmäla brottet fram tills att du fyllt 23 år.

Hoppas att du fått klarhet i dina funderingar och återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Viktoria S
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?