Preskriptionstid för våldtäkt och grovt förtal (bortfallande av påföljd)

FRÅGA
Jag blev utsatt för en våldtäkt som filmades, en övertalade den andre mannen, och filmade det.Jag vet att filmen har cirkulerat, och flera har sett den; jag antar att det finns flera kopior, och kanske på nätet nu. Vad är preskriptionstiden då brottet upprepas var gång den ses.?De övertalade mig att inte anmäla.Det skedde 1986.Den som filmade arbetar nu som fotograf, ofta av underklädesmodeller.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Preskriptionstid

En person kan inte bli dömd för ett brott om personen som begått brottsgärningen inte blir häktad eller åtalad för brottet inom en viss preskriptionstid. Denna preskriptionstid varierar beroende på hur allvarligt brottet är. Preskriptionstiden gäller från och med tidpunkten för fullbordandet av den brottsliga handlingen.

Preskriptionstiden är enligt 35 kap. 1 § brottsbalken (BRB).

2 år för brott som kan ge fängelse i högst ett år,

5 år om svåraste straffet är mellan 1 till 2 år,

10 år om svåraste straffet är mellan 2 till 8 år,

15 år om svåraste straffet är över 8 år, och

25 år om fängelse på livstid kan följa på brottet.

Förtal och grovt förtal - 2 eller 5 år.

Förtal är en brottslig handling som fullbordas först när uppgifter lämnas om att en annan person är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt på sätt som är ägnad att utsätta personen för annans missaktning, vilket en spridning av förevarande material leder till. Om gärningsmannen lämnat uppgifterna (spridit filmen) flera gånger så gäller preskriptionstiden från och med sista spridningen. Förtal kan leda till böter och har således en preskriptionstid på två år. Spridningen kan däremot rubriceras som grovt förtal då det handlar om särskilt integritetskränkande material (se vägledande rättsfallet NJA 1992 s 594). På grovt förtal kan följa ett fängelsestraff om högst två år så preskriptionstiden är fem år (5 kap. 2 § BrB). Om personen enbart spridit filmen 1986 och filmen senare spridits vidare av andra, så har brottet preskriberats redan 1991 för just den personen eftersom det i de senare fallen inte är samma gärningsperson som fullgör brottet.

Om du kan bevisa att personen spridit filmen inom fem år från idag så är brottet inte preskriberat och du har då möjlighet att väcka enskilt åtal mot personen i domstol. Huvudregeln är att det är den som blivit utsatt för ett förtalsbrott som för sin talan i domstol. Åklagare väcker däremot i vissa fall allmänt åtal vid förtalsbrott. Grovt förtal kan vara sådant särskilt skäl som föranleder åklagares beslut att väcka allmänt åtal för ärekränkningsbrott (5 kap. 5 § BrB).

Våldtäkt och grov våldtäkt - 10 respektive 15 år.

Preskriptionstid för brottet våldtäkt är även detta beroende på hur grov våldtäkt det är. Våldtäkt har en påföljdsbestämmelse där fängelse är föreskrivet i lägst två och högst sex år - preskriptionstiden för våldtäkt är således 10 år från det att brottet fullbordades (6 kap. 1 § första stycket BrB). För grov våldtäkt är preskriptionstiden 15 år eftersom det kan ge ett fängelse straff på upp till 10 år (6 kap. 1 § fjärde stycket BrB). Enligt din beskrivning och preskriptionsbestämmelserna är den här händelsen med andra ord preskriberad sedan åtminstone 16 år tillbaka i tiden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95665)