Preskriptionstid för våldtäkt mot barn

FRÅGA
Hej! Jag utsattes för sexuella övergrepp som barn, av min låtsasfarfar. Från att jag var i 10 årsåldern tills jag i princip slutade besöka honom i senare tonåren. Om det "hänt saker " när jag varit yngre vågar jag inte fundera på. Övergreppen har varit att han stoppat fingrar i mig och frågat om det var skönt, därefter att detta var vår hemlis. Han har även gett blickar, tafsat och försökt komma in i mitt sovrum när jag sover samt försökt komma in i bastun när jag och min kusin bastat. Han kommenterade våra kroppar och bröst. Jag var så rädd för honom. Min kusin och jag sov med knivar under sängen och byggde en hinderbana för att kunna ta sig fram mot vårt sovrum när vi hälsade på. Jag har aldrig vågat fråga om hon utsatts. Ingen vet om detta. Jag är idag 28 och känner först nu att jag vill anmäla, när jag kan relatera flera negativa livshändelser i mitt liv till detta. Ätstörning, depression, sömn och koncentrationssvårigheter. Är det för sent att göra något?
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till brottsbalken (BrB), se här.

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag ska dömas för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två år och högst sex år.

Man kan även dömas för våldtäkt mot barn om barnet är mellan femton och sjutton år gammal och barnet är avkomling till gärningsmannen eller står under hans fostran eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen.

Brottet anses som grovt om gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet. Det kan även anses som grovt om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Den som döms för grov våldtäkt mot barn får fängelse i lägst fyra och högst tio år. 6 kap. 4 § BrB

I ditt fall rör det sig definitivt om våldtäkt mot barn då han har stoppat fingrar i dig när du var yngre än femton år. Om detta pågått även efter att du fyllt femton men inte arton år anses det fortfarande vara en våldtäkt mot barn då detta var din farfar. Det enda som troligtvis kan tala för att det rör sig om en grov våldtäkt mot barn är det att du var väldigt ung (baserat på din fråga).

Det du kan göra är att polisanmäla detta. Det är aldrig försent att polisanmäla, dock kan det ibland vara omöjligt att åtala en person om det har gått för lång tid sedan brottet begåtts. Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn är tio år medan den är femton år för grov våldtäkt mot barn. 35 kap. 1 § BrB

Det som är viktigt att veta är när senaste gärningen begåtts mot dig, alltså hur gammal du var vid senaste övergreppet. Om du är 28 år idag finns det en liten möjlighet att preskriptionstiden inte gått ut ännu, detta får du helt enkelt utreda.

Hoppas du har fått hjälp med din fråga.

MVH

Zinar Budak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (448)
2021-11-27 Är det brottsligt att fråga (inte tjata) en 16 åring om bild om man är över 18 år?
2021-11-02 Har det skett ett brott? Sexuellt ofredande eller förtal?
2021-10-30 Är köp av sexuella filmer olagligt?
2021-10-26 Preskriptionstid vid sexuella övergrepp

Alla besvarade frågor (97338)