Preskriptionstid för våldtäkt

FRÅGA
Hur långt tid efter en våldtäkt kan en kvinna anmäla den skyldiga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är kopplad till preskriptionstider för brott. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Längden på preskriptionstiden varierat beroende på hur långt straffet för brottet är.

Våldtäkt regleras i 6 kap. 1 § brottsbalken. Brottet våldtäkt är indelat i tre grader. För våldtäkt och våldtäkt som är att se som mindre grov stadgas en preskriptionstid på 10 år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på 15 år. Preskriptionstiderna skiljer sig alltså åt beroende på vilken grad av våldtäkt det är, men oavsett grad är den lägsta preskriptionstiden alltså 10 år (35 kap 1 §).

Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks. Men om brottet begicks mot en person som inte har fyllt 18 år så börjar preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden fyller 18 år (35 kap 4 §).

En person kan alltså anmäla ett brott tills dess att det har preskriberats.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (417)
2021-07-26 Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?
2021-06-30 Oaktsam våldtäkt mot barn

Alla besvarade frågor (94270)