Preskriptionstid för urkundsförfalskning

2021-04-06 i Övriga brott
FRÅGA
Om mitt ex gjorde sig skyldig till en urkundsförfalskning år 2014 där hon förfalskade mitt namn och skrev vår son på en adress 35 mil bort, är det då försent att göra en anmälan nu?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att förklara rättsläget och sedan kommer jag förklara vad som gäller i din situation.

Rättsläget

Regler om preskription av brott finns i 35 kap. brottsbalken (BrB).

Preskriptionstiden bestäms utifrån vad som är det högsta straffet som kan dömas ut för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är därmed fem år från det att brottet har begåtts (35 kap. 1 § BrB). Detta innebär att en person inte kan dömas till straff för ett brott efter att denna tid har gått ut.

Det går dock att bryta preskriptionstiden genom ett så kallat preskriptionsavbrott. Detta sker genom att en person antingen häktas eller åtalas för ett brott (35 kap. 1 § BrB). Då börjar preskriptionstiden löpa på nytt från denna tidpunkt.

För att preskriptionstiden inte ska kunna börja löpa på nytt hur många gånger som helst så finns det en bortre gräns för när ett brott preskriberas. Detta kallas för absolut preskriptionstid (35 kap. 6 § BrB). Den absoluta preskriptionstiden kan inte brytas, oavsett om personen blir häktad eller åtalad. För urkundsförfalskning är denna tid 15 år eftersom brottet kan ge fängelse i max två år.

Din situation

Som jag förstår din fråga så har du inte anmält ditt ex tidigare. Därför utgår jag från att hon inte blivit häktad eller åtalad för detta, det vill säga att inget preskriptionsavbrott har skett. Det innebär att preskriptionstiden i ditt fall är fem år från det att ditt ex begick brottet. Eftersom det idag har gått 7 år sedan hon begick brottet så är det tyvärr för sent att göra en anmälan då ditt ex inte längre skulle kunna bli dömd för urkundsförfalskningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1006)
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?
2021-10-05 Var går gränsen för hets mot folkgrupp?

Alla besvarade frågor (96356)