Preskriptionstid för tagande av arv

Hej, hur lång preskriptionstid är det på arvsrätt? Kan man kräva ut sin arvsrätt efter 60 år? Finns det några undantag då man har rätt till arvet efter så lång tid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns någon preskriptionstid för utkrävande av arv.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB)

Det är möjligt att förlora rätten till tagande av arv om preskriptionstiden löpt ut
Huvudregeln är att preskriptionstiden för tagande av arv är 10 år räknat från dödsfallet, alternativt räknat från den dag då arvsrätt inträder om detta sker vid en senare tidpunkt (16 kap. 4 § ÄB). Det saknas undantag som medför en förlängd preskriptionstid. Om en arvinge inte tillträtt sitt arv inom preskriptionstiden går rätten till arv förlorad (16 kap. 7 § ÄB).

Vad innebär detta för dig
Det saknas möjlighet att utkräva arv efter 60 år, eftersom preskriptionstiden för tagande av arv är begränsad till 10 år.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning