Preskriptionstid för stöld

FRÅGA
Om en stöld anmäls 4 år efter det hände, utreds ändå brottet eller läggs det ner och blir de lika hårt straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om preskriptionstid för stöld. Preskription innebär att åklagarens rätt att väcka talan gått förlorad på grund av att en viss tid förflutit. Av 35 kap. 1 § BrB framgår de olika preskriptionstiderna:

– Två år, om maxstraffet för brottet är fängelse i ett år,

– Fem år, om maxstraffet för brottet är fängelse i två år

– Tio år, om maxstraffet för brottet är fängelse i åtta år,

– Femton år, om brottet kan ge fängelse över åtta år,

– Tjugofem år, för brott som kan ge fängelse på livstid.

Stöld är ett brott som framgår av 8 kap. 1 § brottsbalken BrB. Av bestämmelsen framgår att stöld kan ge max två års fängelse. Det innebär att preskriptionstiden för stöld är fem år. Åklagaren kan alltså väcka åtal för ett brott som begåtts för fyra år sedan.

För ringa stöld så är strängaste påföljd fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § brottsbalken BrB. Det innebär att om det istället avser en ringa stöld så är preskriptionstiden två år. Enligt ny praxis från Högsta domstolen så går värdegränsen för ringa stöld på 1250 kr.

Sammanfattningsvis har åklagaren möjlighet att väcka åtal om det gäller stöld av normalgraden. Eftersom det har gått fyra år sedan stölden så kan det vara en omständighet som talar för en icke frihetsberövande påföljd, 29 kap. 5 § 3 p. BrB.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (632)
2020-09-21 Vad blir straffet för snatteri i matbutik?
2020-09-18 Straff för ringa stöld i matbutik
2020-09-07 Glömt skanna vissa varor i självskanningen
2020-09-05 rimligt straff för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (84341)