Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn

FRÅGA
Fick för några dagar sedan veta att min 16 åriga dotter blivit kränkt sexuellt av min ex man, när hon var i åldern 10 år.Personen i fråga hade bett min dotter lägga sig brevid honom när jag inte var hemma, han började ta på henne och hennes trosor. Hon kände tydligen även hur personen i fråga blev hård.Sedan kom jag hem så hon kunde springa i väg från honom.Är det något man kan anmäla i efterhand?Även saker som han gjort mot henne under tiden vi bodde med varandra, tex kastat varmt te vatten och även psykiska misshandel.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar att din dotter blivit utsatt för dessa typer av incidenter. Av vad jag kan utläsa så kan din ex-man uppfattas vara misstänkt för sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § Brottsbalken [1962:700] [BrB]), misshandel (3 kap. 5 § BrB) och grov fridskränkning (4 kap. 4a § BrB). Handlingarna innebär alltså straffansvar, varför de ska anmälas till polisen. Som du säger har det dock gått lång tid sedan gärningstillfället. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. BrB och bestäms i enlighet med påföljdslängden. Se nedan.

Preskriptionstider för brott

Upp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)

Fallet är inte preskriberat

Brottet sexuellt utnyttjande av barn innebär en påföljd på fängelse i högst fyra år (6 kap. 5 § BrB), brottet misshandel innebär en påföljd på fängelse i högst två år (3 kap. 5 § BrB) och brottet grov fridskränkning innebär en påföljd på fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4a § BrB). Det innebär således att misshandelsbrottet har preskriberat, eftersom preskriptionstiden är fem år. Däremot innebär brotten sexuellt utnyttjande av barn och grov fridskränkning en preskriptionstid på tio år. Därigenom är åtalsmöjligheten inte preskriberad, varför min rekommendation är att ni anmäler fallet. Ring antingen 114 14 eller besök polisen på plats för att anmäla brotten.

Kontakta gärna Lawline på nytt om det uppstår några frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95720)