Preskriptionstid för sexualbrott mot underårig

FRÅGA
Hej för tretton år sedan tvingade en kille mig att skicka nakenbilder och hotade att sprida vidare (jag var minderårig) Är det försent att anmäla detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att kunna besvara denna är två saker viktiga. Dels är det av relevans vilket brott detta kan röra sig om (vilket jag kommer reda ut nedan), dels är det av vikt för bedömningen att veta hur gammal du var vid tidpunkten för händelsen (vilket jag inte vet). Jag kommer därför ge dig ett allmänt hållet svar, så får du kontakta oss igen med mer specifika uppgifter om du behöver!

Vilket brott rör det sig om?

Om du var under 15 år vid händelsen räknas detta som utnyttjande av barn för sexuell posering. Brottet regleras i 6 kap. 8 § brottsbalken (BrB). Eftersom du blev hotad att skicka bilderna skulle brottet förmodligen även aktualiseras om du var mellan 15–18 år vid tidpunkten. Detta eftersom sådant hot gör att det skulle bedömas som att detta var "ägnat att skada din hälsa eller utveckling". För brottet är det svåraste straff som föreskrivs fängelse i två år.

Preskriptionstid

Hur lång tid det tar innan att ett brott blir preskriberat regleras av 35 kap. BrB. I 35 kap. 1 § BrB går att utläsa att preskriptionstiden för ett brott med maxstraff på två års fängelse är fem år. Normalt sett skulle preskriptionstiden alltså gått ut fem år efter händelsen.

Du skriver att du var minderårig vid tiden för händelsen, vilket förlänger preskriptionstiden i bland annat sexualbrott. I dessa fall förlängs preskriptionstiden genom att den istället börjar gälla från den dagen då du fyllde 18 år. Detta följer av 35 kap. 4 § BrB. Det är därför jag inte med säkerhet kan säga om brottet är preskriberat, eftersom jag inte vet hur gammal du var när du blev utsatt för detta.

Exempel: Om vi tänker oss att du var 14 år när du blev utsatt för brott. Preskriptionstiden började löpa när du var 18, alltså fyra år senare. Tiden för preskription är fem år. I sådana fall skulle brottet preskriberas när du är 23 år.

Slutsatser

Jag kan på grund av det som framkommer ovan inte uttala mig definitivt angående om brottet preskriberats eller inte. Däremot skulle jag råda dig att ändå kontakta polisen eller en jurist som är specialiserad på brottmål och höra med dem hur de bedömer frågan. Utifrån den information du lämnat här är min uppfattning att brottet som du blivit utsatt för är utnyttjande av barn för sexuell posering. Om det tillkommer andra omständigheter är det dock möjligt att brottet skulle rubriceras till något grövre brott, vilket då förändrar maxstraffet och således även preskriptionstiden. Det kan därför vara bra om du kontaktar någon av ovanstående och diskuterar din situation lite närmare om du vill att gärningsmannen ska åtalas för detta.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (406)
2021-06-15 Försök till köp av sexuell tjänst
2021-06-14 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst
2021-05-31 Anmäla för förtal
2021-05-25 Preskriptionstid för sexualbrott mot underårig

Alla besvarade frågor (93145)