Preskriptionstid för sexualbrott mot barn

FRÅGA
Hej.Jag är idag 30år gammal. När jag var I 9års åldern blev jag utsatt för (enligt vad jag kan läsa mig till ) sexuellt ofredande eller utnyttjande av en medålders man. Han har utnyttjat vad jag vet en tjej till när hon var barn och hon anmälde i vuxen ålder och han blev dömd till fängelse 1år.Jag berättade detta först när jag var 16år för barn och ungdoms-psykiatrin men dom valde att inte göra något åt detta. Så jag har under alla år trott att detta ska man inte prata om. Inte förren nu, när jag går kbt behandling och bearbetar mitt liv, har jag förstått att detta var fel, jag har alltid mått dåligt och haft detta långt bak i huvet. Jag undrar nu angående preskriptionstiden över detta, är det någon skillnad på preskriptionstiden att han under samma period utsatte fler barn för samma sak och blivit dömd för detta?, kan jag anmäla och få honom dömd nu, trots så många år? Jag har försökt vända mig till polisen i denna fråga men jag blir bara runtslussad till olika människor som inte har några svar att ge mig. Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Påverkas preskriptionstiden av att han utsatt andra?

Preskriptionstiden påverkas inte av att gärningsmannen även utsatt ett annat barn. Vad som däremot kan påverka preskriptionstiden är det faktum att du endast var 9 år gammal.

Hur beräknas preskriptionstiden?

Som huvudregel börjar preskriptionstiden räknas från det tillfälle då brottet begåtts. Det finns dock undantag då preskriptionstiden börjar räknas från och med den dag målsäganden blir myndig. Bland dessa undantag omfattas flera olika sexualbrott mot barn (35 kap. 4 § brottsbalken).

Brottet sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) är ett av de brott då preskriptionstiden börjar räknas från dagen som målsäganden fyllt 18 år (35 kap. 4 § p. 2 brottsbalken). Detsamma gäller brottet sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § och 35 kap. 4 § p. 1 brottsbalken).

De ovan nämnda brotten har olika lång preskriptionstid. För brottet sexuellt ofredande gäller en preskriptionstid på fem år, vilket i praktiken innebär att brottet preskriberades när du fyllde 24 år (35 kap. 1 § p. 2 brottsbalken). Brottet sexuellt utnyttjande av barn har en preskriptionstid på tio år, vilket innebär att brottet preskriberades när du fyllde 28 (35 kap. 1 § p. 3 brottsbalken). Detta innebär tyvärr att gärningsmannen inte kan åtalas för det han utsatt dig för.

Slutlig råd

Trots att jag redan gett dig svar på din fråga vill jag trots det rekommendera att du tar kontakt med en jurist som arbetar med brottmål. Jag har ingen möjlighet att säga vilken juridisk rubricering det brott du utsatts för har; detta bör diskuteras ordentligt med någon som kan området väl. Skälet till att det kan vara en god idé att ta kontakt med en jurist för att få ett förtydligande om vad övergreppet du varit med om ska rubriceras som är för att just brottsrubriceringen också påverkar hur lång preskriptionstiden är.

Du misstänker att brottet skulle kunna vara sexuellt utnyttjande av barn. Detta är en "lindrigare" variant av brottet våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § brottsbalken). Våldtäkt mot barn kan även avse olika sexuella handlingar, utöver penetrerande "samlag". Sen 2020 infördes en ny lag som innebär att våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn inte har någon preskriptionstid (35 kap. 2 § brottsbalken). Därför kan det vara bra att genom en jurist säkerställa vilken typ av sexualbrott du har utsatts för, i det fall att en korrekt brottsrubricering kan påverka preskriptionstiden.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (396)
2021-04-20 Kan emojis uppfattas som sexuella ofredanden?
2021-04-19 Vad gäller när man köpt sexuella bilder av någon som är över 15 år men under 18 år?
2021-04-17 Våldtäkt. Hur mycket får den som utsätts försvara sig?
2021-04-13 Ändringsfrekvens av brottmål i hovrätten

Alla besvarade frågor (91388)