Preskriptionstid för sexualbrott

FRÅGA
Hej!När jag var ca 6 år gammal utsattes jag för sexuella övergrepp av min äldre styvbror, och han var då 13-15 år gammal. Han kysste mig på munnen och använde då tungan, samt att han la mig på hans säng och tog av mig kläderna på underkroppen och tog på mig. Allt detta tyckte jag var mycket obehagligt, men jag berättade inte för någon för det var "vår hemlis", som han kallade det. Hursomhelst, så förträngde jag bort dessa minnen och det hann gå 11 år innan jag tänkte på detta igen. Då fick jag tillbaka alla minnen och mådde extremt dåligt över situationen. I nuläget är jag 17 år, och min styvbror är 24, och jag har blivit väldigt arg för hur han har förstört för mig. Vad säger lagen gällande sånt här fall, där det gått 11 år från övergreppet och att både jag och min styvbror var omyndiga när det hände? Går det att polisanmäla honom nu i efterhand, och kan han ställas inför rätta, rent juridiskt sett, på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara mer detaljrikt på din fråga behövs det mer information om vad som faktiskt har skett samt hur gammal din bror var vid händelsen med tanke på att barn under 15 år inte är straffmyndiga, se 1 kap. 6 § Brottsbalken.

Nedan redovisar jag i stora drag preskriptionstiden för olika brott som kan passa in på din situation. Om någonting är preskriberat innebär det att det inte längre går att väcka åtal mot en misstänkt för ett brott.

- Våldtäkt 6 kap. 1 § Brottsbalken: Brottet våldtäkt är indelat i tre grader. För våldtäkt (och våldtäkt som är att se som mindre grov) stadgas en preskriptionstid på tio år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid på 15 år. För att bli fälld krävs att det finns bevisning som styrker brottet till den grad att det kan sägas stå utom allt rimligt tvivel att våldtäkten ägt rum.

- Sexuellt tvång 6 kap. 2 § Brottsbalken: Om handlingen inte omfattas av föregående bestämmelse, kan det utgöra brottet sexuellt tvång. Den som genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för sexuellt tvång. Med olaga tvång avses det som beskrivs i 4 kap 4 § Brottsbalken, att en person genom misshandel eller genom annan typ av våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att tåla eller förmår någon att utföra en handling. Preskriptionstiden för sexuellt tvång är fem år och för grov sexuellt tvång tio år.

- Sexuellt ofredande 6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken: Uppnår det inte våldtäkt eller sexuellt tvång kan det vara sexuellt ofredande. Den som blottar sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, eller om någon genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan dömas för sexuellt ofredanden enligt denna paragraf. Preskriptionstiden är här fem år.

Observera att reglerna om preskription skiljer sig när det gäller sexualbrott riktade mot barn. Enligt din beskrivning var du sex år vid händelsen. Enligt 35 kap. 4 § 2 st. Brottsbalken börjar preskriptionstiden att löpa från den dag den utsatte fyller 18 år.

Jag rekommenderar dig att omgående ta kontakt med polisen för vidare rådgivning.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98546)