Preskriptionstid för säljarens ansvar för fel i fastighet

2016-04-08 i Fel i fastighet
FRÅGA
Vad har jag för skyldighet när det gäller att den som köpte mitt hus efter 21/2 år skall sälja det och det upptäcks att det är fukt i syllar, vilket inte jag vetat om eller den nya ägaren efter mig heller. Huset har varit försäkrat hela tiden.Mvh Ann- Christine
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 19 b § Jordabalken (här) preskriberas säljarens ansvar för fel i fastighet tio år efter det att köparen har tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Med tanke på att det i ditt fall har gått betydligt längre tid än tio år så har ditt felansvar preskriberats, så länge något preskriptionsavbrott från köparen inte har skett. Ett sådant preskriptionsavbrott kan ske om t.ex. köparen skriftligt påtalar felet i fastigheten till dig som säljare inom tio år efter det att fastigheten tillträddes. Då börjar nämligen en ny preskriptionstid om tio år att gälla eftersom ett avbrott har gjorts. Om något preskriptionsavbrott dock inte har skett från köparen i ditt fall så har ditt felansvar preskriberats. Du har då ingen skyldighet att ansvara för den upptäckta fukten i fastigheten, vilket då istället köparen själv får ansvar för.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till.

Med vänlig hälsning,

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (410)
2020-07-30 Fel i fastighet
2020-07-21 Dolt fel i fastighet
2020-07-18 ​Rätt till ersättning för fel i fastighet pga. säljarens försummelse?
2020-07-10 Reklamation av dolda fel

Alla besvarade frågor (82779)