Preskriptionstid för rätten till arv

Jag och min bror blev kallade till Finland på en bouppteckning för ett arv av vår farfars bror. Vi blev förvånade då vi trodde det var vår farfar som skulle ärva. Visade sig att vår farfar avlidit och vi hade varken fått reda på det eller blivit kallade till någon bouppteckning. Vi hade juridisk rätt att ärva då vår pappa inte lever. Vi kontaktade då begravningsbyrån som menade att det var presciberat. När vi läste lagen stod det att det skulle presciberas 10 år efter att man fått reda på dödsfallet. Men vi har ju aldrig fått reda på det. De skyller också på att det varit svårt att hitta oss då folkbokföringen flyttats till Skattemyndigheten. Men märkligt då Finland hittade oss. Vår farfar och vi syskon har bott i olika städer i Sverige. Anna

Lawline svarar

Hej tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Det är ärvdabalken som reglerar vad som gäller i denna fråga och det är skatteverket som ska kungöra i post och inrikestidningar information gällande arvet, detta handlar om information som den som har boet i sin vård ska anmäla till skatteverket. Detta ska göras i två fall.

Det första fallet är om arvtagaren vistas på okänd ort men man vet namnet på arvtagaren. I detta fall så ska skatteverket utan dröjsmål kungöra att arvtagaren har fått arv i sin frånvaro och att arvtagaren ska göra gällande sin rätt till arvet inom fem år från det att kungörelsen skrivits i tidningen. Namnet på arvtagaren ska även skrivas ut i kungörelsen. Detta fall stadgas i 1 § i det 16e kapitlet i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K16P1S1.

Det andra fallet då skatteverket ska kungöra information är om det efter bouppteckningen inte går att avgöra vem som har rätt till arvet i första hand. Detta ska kungöras av skatteverket om den som har boet i sin vård anmält detta eller om skatteverket fått reda på det på annat sätt. Här gäller samma sak som ovan, alltså att arvinge ska göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från det att informationen kungjordes i tidningen. Här krävs dock inget namn utan detta ska kungöras även om namnet eller vistelseorten är okänd, detta enligt 2 § i det 16e kapitlet i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K16P2S1.

Om man inte träffas av någon av dessa fall så har man tio år på sig att göra sin arvsrätt gällande. Dessa tio år gäller från det att att dödsfallet inträffat och detta regleras i 4 § 16 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K16P4S1.

Om tiden för respektive fall går ut utan att arvtagaren har gjort sig berättigad till sitt arv så har man inte längre rätt till arvet enligt 7 § 16 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K16P7S1.

Så för att sammanfatta det hela. Den som har haft hand om er farfars bouppteckning ska ha anmält att ni bor på okänd ort och då ska skatteverket kungjort detta om den som hade hand om bouppteckningen visste om att ni var berättigade till arv. Det gäller även om skatteverket på något sätt vetat om att ni möjligtvis borde ha haft rätt till arv. Om detta gjorts hade ni fem år på är att begära er rätt till arvet.
Om ni inte vistats på okänd ort eller om ni inte träffats av det ovan stadgade så hade ni tio år på er från det att dödsfallet skedde att begära er rätt till arvet. Beroende på om skatteverket har kungjort det eller inte så har ni antingen fem år från kungörelsen eller tio är från dödsfallet på er att hävda er rätt. Har mer än denna tid gått så är er rätt till arv troligtvis preskriberad.

Hoppas ni fick svar på er fråga!
Om det är något som är oklart eller om ni undrar något mer får ni gärna återkomma.

Med vänlig hälsning


Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000