FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/08/2018

Preskriptionstid för lönefordran

Hur ska jag gå tillväga då min arbetsgivare inte har betalat ut min lön (2017-08-07), då jag flertalet gånger försökt kontakta AG gällande ärendet. Företaget är nu nerlagt och jag undrar även om hur lång preskibritionstiden är.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Huvudregeln för fordringar

Rätten att få utbetalt lön för utfört arbete är en fordran - en lönefordran. I svensk rätt är huvudregeln att fordringar preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Detta inkluderar fordran på lön, vilket blev klarlagt av Arbetsdomstolen i fallet AD 2006 nr 81.

Huvudregeln är alltså att din lönefordran preskriberas efter 10 år. Det finns emellertid undantag i anställningsförhållanden där preskriptionstiden är kortare än 10 år.

Undantag - semester och kollektivavtal

Om du vill begära semesterlön, semesterersättning eller skadestånd måste du göra denna inom två efter " utgången av det semesterår" som du grundar din fordran på (33 § semesterlagen)

Om du är är bunden av kollektivavtal gäller kollektivavtalets preskriptionstid före den lagstadgade preskriptionstiden (4 § andra stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet - förkortas MBL).

Om du är bunden av kollektivavtal men avtalet inte reglerar preskriptionstiden gäller en preskriptionstid på två år. Observera dock att din arbetstagarorganisation måste föra din talan ifall din talan ska grundas på MBL (64 § MBL).

Sammanfattning

Det verkar som din fordran är en "vanlig" lönefordran då inget annat framgår av frågan - då gäller en preskriptionstid om 10 år - annars får du tänka på undantagen. Emellertid har relativt kort tid passerat att det hursomhelst inte är någon risk för att din fordran har hunnit preskriberats.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000