Preskriptionstid för fordran på testamente

2016-04-28 i Testamente
FRÅGA
Är en fodran på ett testamente tidsbegränsat?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln angående en fordran på ett testamente är att man ska begära ut det man blivit tilldelad inom 10 år från dödsfallet (se ärvdabalken 16 kap. 4 §).

Undantag kan förekomma t.ex. då man inte vet vem testamentstagaren är eller var denne befinner sig. Det verkar inte vara fallet för dig och därför kan du utgå ifrån den ovan nämnda huvudregeln.

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2642)
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (85428)