Preskriptionstid för brottet våldtäkt

När går preskriptionstiden för Våldtäkt ut?Hur lång tid kan en förundersökning starta igen?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan följer ett redogörande svar för din fråga. För att svara på din fråga ska jag hänvisa till Brottsbalken (BrB).

Preskriptionstid för våldtäkt

Brottet våldtäkt regleras i BrB 6 kap § 1, och är indelat i tre olika grader. För våldtäkt av normalgraden och mindre grov våldtäkt stadgas en preskriptionstid på 10 år. För grov våldtäkt föreligger en preskriptionstid på 15 år. Preskriptionstiderna beror alltså på graden av våldtäkten, men ingen av dem understiger 10 år (BrB 35 kap § 1).

När börjar preskriptionstiden?

Preskriptionstiden räknas från och med dagen då brottet begicks. Men om brottet har begåtts mot en person som inte har fyllt arton år, räknas preskriptionstiden från och med dagen då målsäganden fyllt arton år (se nya BrB 35 kap § 4 som träder i kraft 01-08-2022).

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo