Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

2021-11-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Jag blev anmäld av min chef för 3 år sedan för anklagelser som var falska, jag blev fri från anklagelserna men jag har bevis på att det var falska anklagelser, kan jag anmäla honom tillbaka fortfarande för det trotts att det gått 3 år? Kan jag anmäla honom på jobbet och kan jag anmäla honom till polisen fortfarande? Hur ser lagen ut inom arbetsrätten och hur ser det ut hos polisen, kan jag anmäla min chef fortfarande på jobbet och kan jag anmäla honom till polisen fortfarande? Eller har preskriptionstiden gått ut för att göra någonting åt det på både jobbet och polisen?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

När det kommer till preskriptionstider avser dessa endast brott. Det finns ingen uttrycklig preskriptionstid rörande arbetsrättsliga åtgärder som man kan vidta mot sin chef. Detta är dock en angelägenhet som är lämpligast att ta med sitt fack, om man är fackligt ansluten, eller skyddsombudet/förtroendemannen på arbetsplatsen.

Vad gäller brottet ifråga verkar det röra sig om antingen falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken) eller falsk tillvitelse (15 kap. 7 § brottsbalken). Detta eftersom du uppger att du blev "friad" från anklagelserna. Skillnaden mellan dessa två brott är att falsk tillvitelse inte är avsedd att leda till åtal utan bara att bli besvärande för den utpekade.

Preskriptionstiderna för brott regleras i 35 kap. 1 § brottsbalken.

Följande preskriptionstider gäller i förhållande till brottens straffskala:

1. två år om brottet ej kan ge svårare straff än fängelse i ett år

2. fem år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i två år

3. tio år om svåraste straffet är högre men inte över fängelse i åtta år

4. femton år om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år

5. tjugofem år om fängelse på livstid kan följa på brottet

Straffskalan för båda brotten som nämnts ovan är som högst två års fängelse. Detta medför alltså en femårig preskriptionstid. Utifrån den information som du angett i frågan är brottet ifråga inte preskriberat ännu.

Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98654)