Preskriptionstid för brott

FRÅGA
Hej, om man blivit psykiskt misshandlad(även vis fysisk misshandel och vissa sexuella övergrepp) som barn. Är det för sent att anmäla när man är 39 år gammal och hur stor är chansen att få upprättelse så lång tid efteråt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om preskriptionstider för brott. Efter att ett brott preskriberats, kan den misstänkte inte längre åtalas för brottet. Preskriptionstider för brott regleras i 35 kap. brottsbalken. Längden på preskriptionstiden varierar beroende på hur långt straffet för det aktuella brottet är.

Exempelvis så regleras preskriptionstiden för våldtäkt i 6 kap. 1 § brottsbalken. Brottet våldtäkt är indelat i tre olika grader. För våldtäkt som är att anse som mindre grov, stadgas en preskriptionstid om 10 år. Grov våldtäkt har en preskriptionstid om 15 år. Preskriptionstiderna skiljer sig alltså åt, beroende på vilken grad av våldtäkt det är, men oavsett grad är den lägsta preskriptionstiden för våldtäkt alltså 10 år (35 kap 1 § brottsbalken). För brott som inte är lika grova som våldtäkt, är preskriptionstiderna lägre. Dessa brott är exempelvis psykisk misshandel.

Preskriptionstiden räknas från den dag brottet begicks. Begicks brottet mot en person som inte hade fyllt 18 år, så börjar dock preskriptionstiden räknas från den dag målsäganden (den som blivit utsatt för brottet) fyller 18 år (35 kap 4 § brottsbalken).

En person kan alltså anmäla ett brott tills dess att det har preskriberats. I ditt fall tycks det dessvärre som att brottet har preskriberats.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95739)