Preskriptionstid för brott

2016-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
För tio år sedan hamna jag i bråk på åland och nu vill dom ha rättegång. Kan man ha en rättegång efter så lång tid för ett litet bråk?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Hur lång tid efter att ett brott har begåtts som det går att väcka åtal och hålla en rättegång beror på brottets preskriptionstid. När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för det brottet, och att åklagaren alltså är förhindrad att väcka åtal.

Ett brotts preskriptionstid beror på vilket straff som kan följa på gärningen ifråga. Svaret på din fråga är alltså avhängig vilket brott du är misstänkt för.

Preskription av brott regleras i Brottsbalken 35 kap, se här.

Preskriptionstiden är…
Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Exempelvis gäller för normalgraden av misshandel en femårig preskriptionstid, medan för den ringa graden av misshandel en tvåårig preskriptionstid. Är misshandeln att anse som grov preskriberas brottet efter tio år. Vidare gäller för exempelvis olaga hot en preskriptionstid om två år.

I ditt fall verkar detta ha skett för tio år sedan och därmed krävs alltså att det rör sig om ett brott som åtminstone kan ge mer än två års fängelse för att det idag ska kunna gå att väcka åtal för brottet och hålla en rättegång.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?