Preskriptionstid för bodelning vid skilsmässa?

2017-09-29 i Bodelning
FRÅGA
HejHur lång tid efter en skillsmässa har den ena parten rätt att göra anspråk på deras gemensamma hus? Finns det någon preskibitionstid?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett anspråk på det gemensamma huset kan göras genom att påkalla en bodelning. Som utgångspunkt finns ingen preskriptionstid, vilket man kan säga går att utläsa ur 9 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Att det inte finns någon preskriptionstid är dock en sanning med modifikation då högsta domstolen i vissa fall har bedömt att det ändå har gått för lång tid för att påkalla bodelning. Man har då utgått ifrån att den ena parten genom sin passivitet har mer eller mindre "förklarat sig nöjd" och därmed givit upp sitt anspråk. I dessa fall har det ofta rört sig om väldigt lång tid för att en sådan situation ska uppstå, i vissa fall till och med 20 år eller mer. Om du vill läsa mer om vissa rättsfall som behandlar frågan klickar du på länken ovan för att sedan hitta dem under fliken "rättsfall" till höger på sidan.

För att skydda sig mot anspråk från sin ex-make på gemensam egendom är det bästa alternativet alltså att göra en bodelning så snart som möjligt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Rickard Essung
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94176)