Preskriptionstid fel i fastighet

2017-11-08 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Vad gäller angående dolt fel vid husköp? Gäller de tio åren från tillträde tills felet upptäckts eller till datumet då det har påtalat till säljaren?Vi upptäckte en skada den 21 september och kan inte förrän nu påvisa att det förmodligen är ett dolt fel. Det vi undrar är om det är värt att gå vidare med då vi tillträdde huset den 1 november 2007 och är således mer än 10 år sedan från det kommer att påtalade för säljaren. Eller är det från datumet vi har upptäckt problemet?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Precis som du säger gäller en tioårig preskriptionstid för att göra gällande fel i fastigheten, detta framgår av 4 kap. 19 b § jordabalken. Tiden börjar löpa från det att köparen tillträder fastigheten. Då det framgår att ni tillträdde fastigheten den 1 november 2007 innebär det att säljarens ansvar för eventuella fel preskriberades den 1 november i år. Tyvärr innebär detta alltså att ni inte längre kan rikta anspråk mot säljaren. Enda möjligheten till detta vore om det har skett ett så kallat preskriptionsavbrott under dessa tio år. Ett sådant preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att köparen skriftligen påtalar felet för säljaren inom de tio åren efter tillträdet, 5 § preskriptionslagen.

Eftersom det verkar som att ni inte tidigare har påtalat felet för säljaren eller på annat sätt avbrutit preskriptionstiden, innebär det dessvärre att ni sannolikt inte kommer att kunna vända er till säljaren med era anspråk.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95698)