Preskriptionstid arv

2016-03-20 i Arvsskifte
FRÅGA
hej jag har en fråga om särkullsbarn , min far gick bort 1992 boupptäckningsmannen "hittade" inte en av mina halvbröder kan han kräva få sitt arv. undrar nu om preskriptionstiden har gått ut
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en arvinge, i ditt fall din halvbroder befinner sig på okänd ort eller namnet är okänt ska det ske en kungörelse av arvsfallet i post- och inrikestidningar med uppmaning till arvingarna att göra gällande sin rätt. Din halvbror har då 5 år på sig att kräva sin arvsrätt. Gjordes inte detta dvs. arvsfallet publicerades inte i post- och inrikestidningar har arvingen istället 10 år på sig att göra gällande sin rätt, räknat från dödsfallet. Detta framgår av 16 kap. 1 och 2 § § Ärvdabalken.

Det innebär att längsta preskriptionstiden är 10 år och halvbrodern kan inte kräva ut sitt arv längre då din far gick bort 1992.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (556)
2020-05-31 Vad är riskerna med att fördela arvet innan skulderna betalats?
2020-05-28 Hur fördelas arvet?
2020-05-19 Assistans med arvsskifte, lottläggning, andelsberäkning och testamente
2020-05-18 Kan man testamentera bort efterarv?

Alla besvarade frågor (80717)