Preskriptionsfrist vid fel i fastighet

2021-07-08 i Fel i fastighet
FRÅGA
köpte en fastighet 2006 . men nu börjar vi misstänka att det finns något miljögift . Vid ett häftigt regnfall luktade det diesel i avloppen i källaren. Fastigheten ligger ute på landet, har det har bedrivets jobb bruk och djurhållning. Min fråga är nu hur länge har säljaren ansvar för en sådan sak om det skulle visa sig att det finns något nergrävt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör ett fel i en fastighet varför jag kommer att använda mig av jordabalken (JB) och till viss del preskriptionslagen (PreskL) i mitt svar till dig.

Den typ av fel du beskriver i din fråga kan vara ett så kallat dolt fel, det vill säga ett sådant fel som inte är upptäckbart för köparen (4 kap. 19 § JB). Dolda fel ansvarar i regel säljaren för. Jag noterar dock att du köpte fastigheten 2006. Detta är problematiskt eftersom anspråk på fel i fastighet preskriberas tio år efter det att köparen tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (4 kap. 19 b § JB). Ett preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt, exempelvis genom ett skriftligt krav om ditt anspråk till säljaren (5 § punkt 2 PreskL). Men, så vitt jag förstår din fråga upptäckte du felet nu, det vill säga efter tio år har passerat, varför jag antar att något preskriptionsavbrott inte skett.

Min bedömning är att du inte kan göra gällande dolt fel i fastigheten eftersom preskriptionsfristen om tio år är passerad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95720)