Preskription vid ansvar för styrelseledamöter

2017-05-31 i Stiftelser
FRÅGA
ABL har ändrats så att preskriptionstiden för det personliga ansvaret för styrelseledamöter som till exempel missat kontrollsbalansräkning sänkts till tre år. Kan man anta att preskriptionstiden för styrelseledamöter i en näringsdrivande stiftelse också skulle bedömas vara tre år vid en rättslig prövning av ansvar gentemot tredje person, till exempel en leverantör, under samma förhållanden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den preskriptionstid du beskriver behandlar särskilda fall där styrelsen i ett AB måste vidta åtgärder på grund av kapitalbrist. Reglerna aktualiseras om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning, håller kontrollstämmor eller ansöker om likvidation av bolaget i tid. Underlåter styrelsen att vidta sådana åtgärder blir de personligt betalningsansvariga för förpliktelser som uppkommer under tiden för underlåtenheten, enligt 25:18 aktiebolagslagen (ABL). Borgenärer kan således inte göra gällande att en styrelseledamot är förpliktigad att fullgöra ett åtagande efter tre år.

När det gäller preskriptionstid för styrelseledamöters ansvar i allmänhet är den 10 år mot tredje man, så länge skadeståndet inte grundas på brott. Det följer av den allmänna preskriptionsregeln i 2§ preskriptionslagen. Ingen av de särskilda preskriptionstider som anges i 29 kap ABL är tillämpliga mot tredje man.

När det gäller stiftelser är skadeståndsansvaret i 5 kap stiftelselagen utformat på liknande sätt som 29 kap ABL. Det finns inte heller här någon regel om särskild preskriptionstid, varför den allmänna preskriptionstiden om 10 år i preskriptionslagen måste anses gälla. Några liknande kapitalbristregler som finns i 25 kap ABL finns inte för stiftelser och anledningen till det är att samma skyddsbehov som finns för utomstående mot aktiebolag inte finns gentemot stiftelser.

Svaret på din fråga är därför att den treårspreskription som i specialfall finns i 25 kap ABL inte gäller för styrelseledamöter i stiftelser, utan att den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stiftelser (13)
2019-03-03 Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster
2019-01-08 Kan en stiftelse ge en styrelseledamot en minnesgåva skattefritt?
2018-12-18 Styrelseansvar i stiftelse
2018-10-31 Förhindra försäljning av fastighet genom stiftelse

Alla besvarade frågor (95746)