Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster

2019-03-03 i Stiftelser
FRÅGA
Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och stiftelselagen.

Ett allmännyttigt bostadsföretag kan vara antingen ett kommunalt aktiebolag eller en stiftelse. Då jag inte känner till något om stadgarna i stiftelsen kan jag endast svara utifrån vad som krävs lagmässigt.

För kommunala bostadsaktiebolag finns krav om inflytande

För aktiebolagen finns en regel att bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget(lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 1 § 3p). Att hyresgästerna får ställa frågor omfattas rimligtvis av detta ansvar.

Stiftelser ska följa stiftelseförordnandet

För stiftelser finns ingen speciallagstiftning. Utgångspunkten för en stiftelse är att följa stiftelseförordnandet(stiftelselagen 2:1). Det finns ingen liknande regel gällande stiftelser som det finns för allmännyttiga kommunala aktiebolag. Ser man dock till motiven för den regeln så är tanken att inflytande främjar ansvarstagande och bidrar till en ökad gemenskap i bostadsområdet.

Sammanfattning

Det finns inte någon lag om att en kommunal bostadsstiftelse måste svara på frågor från sina hyresgäster. Det kan däremot finnas stadgande om detta i stiftelseförordnandet. Dessutom så borde kommunen i min mening även här beakta fördelarna med att låta sina hyresgäster vara delaktiga i beslutandet så att en positiv gemenskap skapas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stiftelser (13)
2019-03-03 Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster
2019-01-08 Kan en stiftelse ge en styrelseledamot en minnesgåva skattefritt?
2018-12-18 Styrelseansvar i stiftelse
2018-10-31 Förhindra försäljning av fastighet genom stiftelse

Alla besvarade frågor (96583)