Kan en stiftelse ge en styrelseledamot en minnesgåva skattefritt?

2019-01-08 i Stiftelser
FRÅGA
HejFår en stiftelse ge en födelsedagsgåva/minnesgåva (för 80 år i livet) till stiftaren, som varit styrelseledamot i nästan 40 år?Skattefritt? något maxbelopp?Tack på förhand för svar och råd.
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Regler om skattefria minnesgåvor till anställda finns i inkomstskattelagen (IL). På Skatteverket har det uppkommit frågor om också uppdragstagare hos en arbetsgivare ska likställas med "anställd" och ifall detsamma ska gälla för förtroendevalda med politiska uppdrag inom en kommun.

Skatteverket har i sina rekommendationer inte gett något klart besked gällande de ovanstående frågorna. Skatteverket har framhållit att det utifrån olika lagförarbeten går att finna stöd för att skattefria minnesgåvor också kan ges till uppdragstagare hos en arbetsgivare samt att detsamma kan gälla för förtroendevalda i en kommun. Enligt Skatteverket måste en bedömning göras i varje enskilt fall.

Situationen du nämner är inte exakt densamma. Troligt är att Skatteverket skulle anse samma sak gälla angående en minnesgåva till en styrelseledamot i en stiftelse. Det innebär att minnesgåvan är skattefri för styrelseledamoten om uppdraget som styrelseledamot har pågått under minst sex år. Ytterligare förutsättningar för att minnesgåvan ska vara skattefri är att gåvan lämnas på en särskild högtidsdag (t.ex. 80-årsdag), efter en längre tids engagemang (20 år, 25 år eller mer – i ert fall 40 år) eller vid uppdragets upphörande.

Gåvan ska vara en gåva som inte är i pengar, värdet ska inte överstiga 15 000 kr (inkl. moms) och inte ges vid mer än ett tillfälle. Skulle gåvans värde överstiga gränsen ska hela gåvan beskattas, se 11 kap. 14 § IL.

En annan sak att ta hänsyn till är stiftelsens ändamål i sig. Styrelsen ska alltid fatta beslut i enlighet med stiftelseförordnandet – så länge som förordnandet inte strider mot stiftelselagen, se 2 kap. 1 § stiftelselagen (STL). Syftet med en stiftelse är att en självständig förmögenhet ska förvaltas för att varaktigt tjäna till ett bestämt ändamål, se 1 kap. 2 § STL. Kammarkollegiets godkännande krävs för att styrelsen eller förvaltaren ska få ändra vissa bestämmelser i stiftelseförordnandet t.ex. för vilket ändamål stiftelsen är uppförd, se 6 kap. 1 § STL. Av 2 kap. 17 § STL framkommer att om styrelsen, eller någon annan företrädare för stiftelsen, har företagit en rättshandling och därmed överskridit sin befogenhet gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen så länge som den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett överträdelsen.

I andra sammanhang, när aktiebolag ger minnesgåvor till sina anställda, har det vanligtvis inte ansetts strida mot verksamhetsföremålet. Detsamma torde gälla i ditt fall.

Sammanfattningsvis tror jag inte att det är några konstigheter med att en stiftelse ger en styrelseledamot en minnesgåva så länge som gåvan ges inom de ramar som ställs upp av 11 kap. 14 § IL.

Lycka till!

Önskas ytterligare juridisk rådgivning få du vänligen boka tid med en av våra jurister: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stiftelser (13)
2019-03-03 Måste en kommunal bostadsstiftelse besvara frågor från sina hyresgäster
2019-01-08 Kan en stiftelse ge en styrelseledamot en minnesgåva skattefritt?
2018-12-18 Styrelseansvar i stiftelse
2018-10-31 Förhindra försäljning av fastighet genom stiftelse

Alla besvarade frågor (96583)