FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag04/02/2015

Preskription, samt ansvar för fordringar från delägarskap i handelsbolag

Hej! Jag har tidigare drivit ett handelsbolag tillsammans med en annan person. I januari 2012 lämnade jag handelsbolaget, och därefter har ett flertal inkassokrav skickats till mig. Dessa har jag givetvis tvingats betala; i ett handelsbolag gäller ju solidariskt betalningsansvar för de skulder som uppstod under tiden man är bolagsman.

Jag lämnade handelsbolaget i januari 2012 (avregistrerade mig som bolagsman hos Bolagsverket). Det har med andra ord gått 3 år sedan dess.

Nu till min fråga: Är jag fortfarande betalningsskyldig om fler fakturor, påminnelser eller liknande dyker upp nu? Jag är medveten om att skriftliga krav avbryter preskriptionstiden, men om jag inte har mottagit något skriftligt krav från en hypotetisk borgenär sedan jag lämnade bolaget bör en eventuell skuld nu anses vara preskiberad. Eller kan ett skriftligt betalningskrav riktat till den andre bolagsmannen räknas som ett preskriptionsavbrott, även om jag inte längre har någon koppling till handelsbolaget?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Solidariskt ansvar

Som du redan uppmärksammat är bolagsmännen i ett handelsbolag (HB) solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser, se 2 kap 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL), här.

Av 2 kap 22 § BL framgår att en bolagsman som avgår inte svarar för de förbindelser bolagets förbindelser som uppkommer efter avgången, om bolagets medkontrahent kände till eller borde ha känt till att bolagsmannen avgått.

Om du har avkrävts på hela betalningen för en fordran som du är solidariskt ansvarig för tillsammans med övriga bolagsmän är du emellertid berättigad att kräva så stor andel av beloppet av dessa som svarar mot deras andel i bolaget.

Preskription

Vad gäller preskriptionsfrågan sågäller följande:

Enligt 2 § 1 st. preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt paragrafens andra stycke är preskriptionstiden (frånsett fordringar enligt löpande skuldebrev) dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Slutsats

Du är solidariskt ansvarig för de fordringar som härrör från tiden du var bolagsman. För att detsamma ska gälla även efter avgången krävs att fordringsägaren inte bort känna till avgången. För att undvika att en sådan situation ska uppstå bör bolagets kända fordringsägare informeras om avgången i samband med, eller inför denna.

Fordringar på Handelsbolaget är inte konsumentfordringar. Detta får som effekt att huvudregeln om 10-årig preskriptionstid gäller.

Om du är intresserad av vidare juridisk rådgivning i detta ärende har vi möjlighet att erbjuda detta till ett konkurrenskraftigt pris genom vårt professionella juristteam. Skicka i så fall ett mail med dina kontaktuppgifter till radgivning@lawline.se så återkommer en av våra jurister till dig så fort som möjligt!

Lawline Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”