Preskription för sexualbrott mot minderåriga

FRÅGA
Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av vår husläkare mellan 1993-1997 och undrar om det är försent att dömma honom? Han blev dömd och fick fängelse för liknande runt millenieskiftet men då bodde jag utomlands. Jag var runt 10 år när han började. Vill gärna göra upp med det förgångna.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som du säger så finns det begränsningar för inom vilken tid ett åtal kan väckas. Om det har gått för lång tid sedan brottet begicks säger man att brottet har preskriberats. Preskriptionstiden varierar beroende på vilket brott det är frågan om och brottets straffskala.

Beroende på vad som har hänt i ditt fall kan olika brott vara aktuella men en utgångspunkt kan vara ett av de grövsta sexualbrotten mot minderåriga: grov våldtäkt mot barn. Enligt 6 kap 4 § 3 st brottsbalken (här) är straffskalan då fängelse i fyra till tio år. Av 35 kap 1 § 4 p brottsbalken (här) kan då utläsas att preskriptionstiden är 15 år. Preskriptionstiderna för sexualbrott mot minderåriga kan sammanfattas på följande sätt:

Grov våldtäkt mot barn: 15 årVåldtäkt mot barn: 10 årSexuellt utnyttjande av barn: 10 årGrovt sexuellt övergrepp mot barn: 10 årSexuellt övergrepp mot barn: 5 år

Reglerna om preskription skiljer sig dock när det är fråga sexualbrott som begåtts mot minderåriga. Enligt 35 kap 4 § 2 st brottsbalken (här) börjar preskriptionstiden att löpa från den dag då den som blivit utsatt fyller 18 år. Din exakta ålder vid tillfällena och vilket brott som begåtts är därför avgörande för huruvida åtal kan väckas eller inte.

Med vänliga hälsningar,

Frida Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (332)
2020-11-22 När anses det vara ett sexuellt övergrepp?
2020-11-21 Pojkvän åtalad för våldtäkt mot barn
2020-11-17 Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
2020-11-02 Är det fortfarande våldtäkt mot barn om barnet precis skulle fylla 15 år?

Alla besvarade frågor (86416)