Preskription av skuldebrev

2019-07-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Fråga preskriptionVi är två syskon som äger ett sommarställe tillsammans genom arv men har väldigt olika ekonomisk situation eftersom min bror är arbetslös. Vi har därför kommit överens om att jag ska betala alla kostnader för fastigheten (löpande drift- och underhållskostnader samt engångskostnader av typen anslutning till kommunalt VA) och min bror får ett långtidslån på sin del av kostnaderna. Hans skuld till mig (som ju växer varje år) ska inte betalas förrän fastigheten säljs eller han avlider (eller vinner på lotto!)Vi har tänkt skriva ett skuldebrev varje år på det gångna årets kostnader. Fråga 1: Är detta en juridiskt sett bra lösning i vår situation?Fråga 2: Hur ska vi säkra att skuldebreven inte preskriberas efter 10 år? Vad krävs för att förlänga preskriptionstiden ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om skuldebrev
Ett skuldebrev är en skriftlig handling som innehåller en utfästelse att betala ett visst belopp. Det finns två typer av skuldebrev: enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, där betalning enbart kan ske till en angiven borgenär (den betalningsberättigade), 26 § skuldebrevslagen. Löpande skuldebrev är istället ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § skuldebrevslagen. Den viktigaste skillnaden mellan dessa skuldebrev är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, medan löpande skuldebrev är värdehandlingar.

Preskription
Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte ett preskriptionsavbrott skett. I enlighet med det första rättsfaktumets princip anses en fordran i ett skuldebrev uppkommen den dag då skuldebrevet upprättades, även om förfallodatumet inträffar senare. Preskriptionstiden börjar alltså löpa från den dagen skuldebrevet upprättades och inte den dagen betalning skulle skett.

Enligt 5 § preskriptionslagen sker ett preskriptionsavbrott genom att:

1. låntagaren erkänner skulden (här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande)
2. borgenären skickar ett skriftligt krav om betalning, eller
3. att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord.

Svar på dina frågor
Du och din bror kan upprätta skuldebrev på de skulder som uppstår med anledning av fastigheten på det sätt du beskriver. Ni kan gemensamt komma överens om huruvida du ska kunna sälja skuldebrevet vidare och att den nya borgenären är berättigad till betalning (löpande skuldebrev) eller om det ska vara ett enkelt skuldebrev ställt till dig. Ni kan även sinsemellan bestämma när betalning ska ske: vid ett angivet förfallodatum eller när du som borgenär kräver det (se 5 § skuldebrevslagen). Vad gäller fråga om preskription kan ni undvika att skulden preskriberas genom att agera i enlighet med någon av p. 1–3 angivna ovan. Från och med preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 10 år löpa.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
S Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 19:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (129)
2019-09-02 Har fordringen preskriberats?
2019-08-28 Om man har skuld hos 2 olika inkassobolag, kan då det ena bolaget köpa upp skulden från de andra?
2019-08-09 Hur får jag tillbaka pengar en person är skyldig mig?
2019-08-08 Hur gör man när en person är skyldig en pengar och inte betalar?

Alla besvarade frågor (73809)