Preskription av rätten till bodelning

2020-03-18 i Bodelning
FRÅGA
HejJag är skild sen 2012, innan skilsmässan fick jag lägenheten som vi köpte tillsammans som gåva via gåvobrev som skickades till föreningen HSB. Nu min dåvarande man sökt för bodelning. Har han rätt till det?! Blir tacksam för svar.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din man kan begära bodelning efter skilsmässan och i så fall vad händer med lägenheten du fick i gåva.

Måste man begära bodelning inom en viss tid?

En bodelning mellan makarna behöver göras för fal av äktenskapets upplösning. Dock görs undantag för situationer där makarna enbart har enskild egendom eller ingen av de begär överta gemensamma bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken).

Utgångspunkten är att möjligheten till att begära bodelning i samband med äktenskapsskillnad, anses inte kunna bli preskriberad. Preskription betyder att den som har rätt till något, förlorar sin rätt att få den efter en viss tid. Möjligheten att begära bodelning kan gå förlorad i vissa fall om maken förhåller sig passiv länge. Makens underlåtenhet att påkalla bodelning tolkas som en eftergift av detta anspråk. Högsta domstolens rättspraxis innehåller några exempel på detta resonemang. Rättsfallet NJA 2009 s. 437 gällde en make som begärde bodelning och hade dröjt cirka 10 år efter skilsmässan. Domstolen konstaterade att manen inte förlorat sin rätt till bodelning.

Ingår gåvan i bodelningen?

Makarnas giftorättsgods ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). All egendom som makarna äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). En egendom är enskild om makarna bestämt genom äktenskapsförord att det ska vara dennas enskild egendom eller maken fick egendomen av en utomstående person som ställde upp villkor att den ska vara dennas enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Gåvan mellan makarna är giltigt om man har uppfyllt allmänna kraven i gåvolagen eller om man har registrerat den enligt gällande regler (8 kap. 1§ äktenskapsbalken). Ni har valt den första alternativen och meddelat bostadsrättsföreningen HSB. Gåva av bostadsrätt bli giltigt när man underrättar bostadsföreningen (3§ tredje stycket gåvolagen analogt).

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att rätten till att begära en bodelning inte preskriberas men i vissa fall kan det anses att maken eftergett den rätten. Enligt gällande rättspraxis har bodelnings begäran beviljats 10 år efter skilsmässan. Det har gått 6-7 år efter din skilsmässa och din ex man har rätt till att begära bodelning. Eftersom även gåvor mellan makar är giftorättsgods, kan bostadsrätten ingå i bodelningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Betül Duran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2468)
2020-04-06 Vem ska ta upp bilen som tillgång i sitt giftorättsgods?
2020-04-05 Kan jag begära att bodelningen inleds innan betänketiden är över?
2020-04-03 Vem får bo kvar i hyresrätten vid en skilsmässa?
2020-03-31 Kan särkullbarn invända mot en makas jämkning av giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (78747)