Preskription av rätt till arv då arvtagare inte går att hitta

FRÅGA
Vad händer om juristen vid ett arvskifte inte hittar en person som har en arvslott. Det innebär ju att från denna person inte kan få papper att skriva på , alltså inget godkännande .Finns det någon "deadline" från det att juristen skickat ut papperen för underskrift?
SVAR

Hej Krister, tack för din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i Ärvdabalk (1958:637). Frågor rörande preskription av rätten att taga arv eller testamente återfinns i kapitel 16. 16 kap 1§ anger att för det fall då en till namnet känd arvinge befinner sig på okänd ort och inte går att hitta, ska detta anmälas till Skatteverket av den som handhar boet. Skatteverket ska då göra en kungörelse i Post- och Inrikes Tidning och uppmana arvtagaren att göra sin rätt gällande. Skatteverket ska uppmana arvtagaren att inom 5 år från kungörelsens införande i tidning göra sin rätt till arv gällande, annars förfaller denna.

I övrigt, om arvtagaren går att finna och en kungörelse inte ska göras, gäller en preskriptionstid om 10 år för att göra sin rätt gällande. 10 år räknas från den dag då dödsfallet sker, eller om rätten inträder först senare från detta tillfälle. Detta stadgar i 16 kap 4§.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95761)