Preskription av bouppteckning

FRÅGA
kan man krävapengar från en dödsbodelägare 24 år efter bouppteckning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till arv regleras i Ärvdabalken, och i 16 kap återfinns bestämmelser rörande preskription av rätten till arv. Ur 16 kap. 4 § kan utläsas en längsta preskriptionstid på 10 år. Du kan alltså dessvärre inte göra gällande anspråk 24 år efter att bouppteckningen skett.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?