Preskription av bodelningsanspråk?

FRÅGA
Kan en ex sambo kräva en försäljning tre år efter seperation. Fick avslag på bodelning. Ex sambon har investerat pengar vid köper av den gemensamma bostaden utan skrivit avtal, hon vill ha ut de pengarna.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om bodelning mellan sambor finns i sambolagen(2003:376). Att den andra sambon fick avslag på sin ansökan om bodelning var juridiskt korrekt eftersom en begäran om sådan måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (se 8 § andra stycket sambolagen). Sambon skulle dock fortfarande kunna ha rätt till värdet av halva bostaden enligt principen om dold samäganderätt. Det som krävs för att dold samäganderätt ska uppkomma är att bostaden införskaffades för gemensamt bruk och att den andra sambon kom med ett ekonomiskt bidrag (behöver inte vara hälften). Då presumeras gemensam partsavsikt till att bostaden skulle ägas tillsammans. Den andra sambon (den dolde ägaren) har då fortfarande ett anspråk mot den öppne ägaren på att bli insatt som ägare och ett sådant äganderättsanspråk preskriberas inte. Men för att få ersättning krävs så klart att den föredetta sambon väcker en fastställelsetalan om detta i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?