Preskription av barns rätt till arv när barnet inte står med i bouppteckningen

Min pappa stod inte med i min farfars bouppteckning. Farfar träffade en ny fru och fick fyra barn med henne, sedan flyttade dom till Skåne och min pappa skrevs inte med i kyrkoböckerna där.( men i Värmland står min farfar som pappa till min pappa i kyrkoböckerna) Så han blev arvlös när farfar gick bort. Min pappa fick aldrig träffa sin pappa. Min farfars fru lever än, som jag förstår det sitter hon på arvet tills hon dör? Och då delas arvet ut till barnen? Hur blir det då med min pappas arv? Jag har tagit fram bouppteckningen från 1962 då farfar dog, och där står inte min pappa med som son. Kan men göra något åt detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Vad som blir avgörande för utgången i din fråga är att din farfar dog 1962 eftersom det är så pass länge sedan. Som jag förstår det har ingen väckt någon talan eller dylikt angående det här ärendet innan så mitt svar kommer utgå från att ingen har gjort det.

Preskriptionstider av arvsrätt finns i 16 kap. Ärvdabalken. Där finns lite olika varianter varav två skulle kunna passa in på din fråga. Den första är att om en okänd arvinge framgår av bouppteckningen ska detta publiceras i post- och inrikestidningar av skatteverket. Den som har rätt till arv har då 5 år på sig att göra sin rätt gällande, 16 kap. 2 § Ärvdabalken.

Om en okänd arvinge inte framgår av bouppteckningen och en sådan publikation alltså inte har gjorts gäller i övrigt en generell preskriptionstid på 10 år från och med då den okända arvingens rätt inträder enligt 16 kap. 4 § Ärvdabalken. Eftersom din pappa har en annan mamma är han ett särkullebarn i din farfars nya relation, vilket gör att din pappa hade haft rätt att få ut sitt arv direkt när din farfar dog, 3 kap. 1§ Ärvdabalken. Detta innebär att hans rätt till arv inträdde vid din farfars bortgång 1962, och hans rätt att göra anspråk på arvet är preskriberat sedan 1972, 10 år där efter.

Det verkar med andra ord som att det kan vara försent för din pappa att göra sin rätt till arv gällande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000