Preskription

2017-02-14 i Fordringar
FRÅGA
Ett inkassokrav från kammarkollegiet på en skuld till transportstyrelsen som är över 5 år gammal damp ned idag. Det gäller uppkörningsavgift och teoriprov. Hur rimligt är detta när jag betalt av alla skulder till kronofogden och gjort sökningar hos de största inkasso bolagen samt gjort en UC på mig själv för säkerhets skull som visat på att jag står på 0 kronor i skulder.Ser att man skyller på att nya systemet inte klarat att hantera alla fordringar. En förändring man gjorde 2010. Min uppkörning skedde 2011.Finns utrymme för att bestrida kravet?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om preskription av fordran, vilket regleras i Preskriptionslagen.

Att en fordran preskriberas innebär att borgenären, dvs Transportstyrelsen i detta fallet, förlorar sin rätt att kräva betalning av gäldenären dvs er i detta fallet, 8 § första stycket, Preskriptionslagen.

Preskriptionstid löper på den här typen av fordran över 10 år från fordrans uppkomst, det vill säga från dess du körde upp/gjorde teoriprov, enligt 2 § 1 st Preskriptionslagen.

När de ställde kravet har det alltså inte gått tio år, varför preskription inte har skett.

En ny 10-årsperiod börjar löpa i och med att de framställde sitt krav mot dig, eftersom kravet innebär s k preskriptionsavbrott, enligt 5 §, andra punkten Preskriptionslagen.

Preskription har inte skett av denna fordran, och det är 10 år tills den blir preskriberad. Man kan därför inte bestrida fordran på denna grund. Någon annan möjlighet att bestrida fordran identifierar jag inte utifrån de omständigheter ni angett i er fråga.

Svaret blir då alltså ett nej, denna fordran kan transportstyrelsen fortfarande kräva betalning för, och jag bedömer att det inte finns någon grund att bestrida deras krav utifrån de omständigheter ni angett i er fråga.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, trots att det kanske inte är det svar ni hoppats på. Använd gärna kommentarsfunktionen om ni undrar över något, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95762)