Preskriberas förskott på arv?

2017-10-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Finns det någon tidsgräns för när ett förtida arv inte längre behöver avräknas ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förskott på arv preskriberas inte

Reglerna om förskott på arv finner du i 6 kap. Ärvdabalken.

Först vill jag berätta om vad som räknas som förskott på arv. Det presumeras att alla gåvor som ges till ens bröstarvingar är förskott på arv och ska avräknas från arvet. Bröstarvingar är avkomlingar från den avlidne, dvs barn. Har även barnen avlidit räknas barnbarnen som bröstarvingar, o.s.v. ner i det ledet. Även gåva som ges till annan än bröstarvingar kan räknas som förskott på arv, men behöver då innehållit ett sådant villkor om avräkning, eller att andra omständigheter tyder på detta, för att innebära förskott istället för en vanlig gåva. Vad gäller preskriptionen så preskriberas inte förskott på arv efter viss tid. Det slutar aldrig gälla. Allt som en arvlåtare ger i form av förskott på arv ska räknas av mot arvtagarens arvslott.(6 kap. 1 § Ärvdabalken). De kostnader föräldrar har lagt på sitt barns underhåll och utbildning räknas inte som förskott på arv. Inte heller sedvanliga gåvor, så som födelsedagspresenter som inte gått långt utöver givarens ekonomiska förutsättningar. (6 kap 2 § Ärvdabalken)

Huvudregeln är att det är egendomens värde vid mottagandet som ska avräknas, inte värdet på egendomen vid arvlåtarens död.6 kap. 3 § Ärvdabalken

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?