FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB06/12/2018

Preskriptionstid för groomingbrott

Vad är preskribitionstiden för grooming? Börjar preskribitionstiden räknas från det att den utsatta fyllt 18 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga finns i brottsbalken (BrB). Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, så kallat grooming innebär att någon föreslår en träff eller stämmer träff med ett barn under femton år i sexuellt syfte (6 kap. 10 a § BrB). Med träff avses både att träffas fysiskt och att mötas på internet. Den som begår brottet döms till böter eller fängelse i högst två år.

Preskriptionstiden för groomingbrott

När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är. Eftersom straffet för grooming är fängelse i högst 2 år är det 5 år preskiptionstid som gäller (35 kap. 1 § BrB).

När börjar preskriptionstiden löpa?

Huvudregeln är att tiden räknas från dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §). Det finns dock undantag för vissa brott där tiden ska räknas från när den utsatta fyllt 18 år. Flera av de brott där preskriptionstiden räknas från när den utsatta fyllt 18 år är just sexualbrott mot barn, t.ex. sexuellt ofredande mot barn (35 kap. 4 § punkt 2 BrB). Groomingbrott är dock inte inräknat bland dessa undantag. Preskriptionstiden för grooming börjar därför löpa den dagen då brottet sker. Om det sker flera brott kan tiden räknas från det senaste brottet.

Sammanfattningvis är preskriptionstiden för grooming 5 år. Tiden räknas från när brottet sker och inte när den utsatte fyllt 18 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?