Present till barn som också är ens goda man

FRÅGA
Hej, i föräldrabalken framgår att huvudman inte får ge gåvor till god mannen. Min fråga är: Gäller detta även födelsedagspresenter och julklappar (som står i proportion till huvudmannens ekonomiska ställning), och om gode mannen själv är barn. Gode mannens barn är i det här fallet också barnbarn. Det vore orättvist om två av barnbarnen får julklapp av sin mormor, men inte de andra två. På samma sätt vore det orättvist om ett av huvudmannens barn får en födelsedagspresent, men inte det andra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag misstänker att du syftar på 14 kap 12 § föräldrabalken, som anger att goda män inte får ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Bestämmelsen, eller bestämmelserna om goda män i stort, hindrar dock inte den enskilde från att disponera som den vill över sin egendom. Så länge det klart framgår att den enskilde kan uttrycka sina önskemål och vara medveten om vad det innebär att ge en gåva, kan detta göras utan problem.

Det kan dock möjligen anses olämpligt av den gode mannen att ta emot gåvan. Om så anses vara fallet ska den goda mannen entledigas och ersättas (11 kap 20 § föräldrabalken). Jag noterar vid googling att bland annat Göteborgs stad, Stockholms stad och Nacka kommun anser att det under alla omständigheter måste anses klart olämpligt för den goda mannen att ta emot en gåva, utan att frågan om huruvida det är någon skillnad om den gode mannen är närstående problematiseras. Jag skulle liksom du kunna tänka mig att saken bedöms annorlunda när den goda mannen är närstående och det rör sig om en present eller julklapp av sedvanlig karaktär, men det är alltså ingenting som jag kan hitta rättsligt stöd för.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
41Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-04 18:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (384)
2019-09-18 Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?
2019-09-16 Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?
2019-09-01 Vad kan jag göra för att bli av med min gode man?
2019-08-28 Har en förvaltare rätt att hindra huvudpersonen från att ingå ett äktenskap?

Alla besvarade frågor (72862)