Prejudikatvärde i tingsrättsdom

FRÅGA
Får/kan förvaltningsrätten bortse från en tingsrättsdom Som klart säger att länstyrelsen inte fullföljt sin plikt att anmäla påstått brott mot djurskyddslagen Förvaltningsrätten har gått på länsstyrelsens antaganden Är det rimligt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förvaltningsrätt, liksom alla andra domstolar, ska tillämpa rättskällor. Rättkällor är lag, doktrin, förarbeten och praxis. I detta fall det praxis som frågan berör. Den praxis domstolar ska använda sig av kommer främst från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, dessa domstolars domar har mycket starkt prejudikatverkan och ska följas av andra domstolar. En tingsrättsdom har väldigt svagt, om ens något, prejudikatvärde. När en annan domstol ska döma i ett enskilt fall finns ingen som helst skyldighet att följa en tingsrättsdom. Anledningen till att förvaltningsrätten och tingsrätten i detta fall kommit till helt olika domslut kan bero på en rad faktorer, bland annat omständigheter i det enskilda fallet.

Alltså behöver en förvaltningsrätt inte titta på domar från tingsrätter när de dömer i mål, då dessa domar inte har prejudikatvärde.

Vänligen,

Fabian Lidåkra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (706)
2020-07-12 Vad är en förordning?
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?

Alla besvarade frågor (81923)