Precedensreglernas ordning

FRÅGA
I vilken ordning används de tre precedensreglerna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

De tre precedensreglerna följer i denna ordning (1 är först i ordningen och 3 är sist);

1. Lex Superior - Innebär att författning med högre rang går före. Exempelvis går grundlag före ''vanlig'' lag. 2. Lex Specialis - Innebär att specialförfattning går före allmän. Med andra ord innebär det att en regel eller lag som särskilt reglerar en situation/fråga/sak ska ges företräde framför en mer allmän bestämmelse eller lag (lex generalis).

3. Lex Posterior - Innebär att en senare författning ges företräde framför en tidigare författning

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?