FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt19/12/2021

Positivt drogtest - flytta till Sverige?

Hej.

Jag söker om flyttning till Sverige, men har i mellantiden råkad ut för att testa positiv urinprov på kokain. Hur kommer detta påverka min ansökan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Positivt drogtest

Eftersom det inte riktigt framgår vad du avser med att ansöka om "flyttning" så kommer jag gå igenom vad som gäller för både det fall du är svensk medborgare och för det fall du inte är det och avser att ansöka om uppehållstillstånd. Skulle detta inte vara vad du menade får du gärna kontakta mig på min mail med de närmare omständigheterna så ska jag besvara frågan utifrån dem istället.

Om du är svensk medborgare behöver du för att flytta tillbaka till Sverige, om du avser att stanna här i mer än ett år, folkbokföras (3 kap. 1 § folkbokföringslagen). Huruvida du har testat positivt på ett drogtest kommer då inte att påverka något alls. Du kan med andra ord inte fråntas ditt medborgarskap och din tillhörande rätt att vistas i Sverige.

Om du däremot inte är svensk medborgare så beror det på om du är medborgare i ett annat EU-land eller inte. Är du det så har du automatisk uppehållsrätt i Sverige om du arbetar, studerar eller har egna medel för din försörjning. Då behöver du inte kontakta Migrationsverket och drogtestet är således inte något som påverkar någon bedömning. Om du inte har någon försörjning, liksom om du inte är medborgare i något EU-land, behöver du istället ansöka om uppehållstillstånd. Här gäller lite olika regler beroende på vilken grund som uppehållstillstånd söks. Är man flykting så finns det grund för att neka uppehållstillstånd om han/hon genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i Sverige (5 kap. 1 § utlänningslagen). I praxis har dock ett grovt narkotikabrott inte ansetts vara synnerligt grovt (MIG 2014:20). Med andra ord kan man dra slutsatsen att ett positivt drogtest inte bör påverka en sådan ansökan (och detta oavsett grund för ansökan om uppehållstillstånd).

Om du har några frågor om mitt svar, eller om du avsåg något annat med din fråga, får du gärna kontakta mig på Julia-Saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare