Portad från en butik

2019-12-09 i Avtal
FRÅGA
Hej! Efter att missat att betala ett stycke tandkräm, tandkräm som mitt barn i höll i vagnen då vi passerade kassorna, blev jag portad från butiken. Det är första gången detta händer. Jag är alltså inte längre välkommen in i butiken. Har butiken rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Går det att ''portas'' från en butik?

Vad butiker i allmänhet försöker åstadkomma när de genomför en så kallad ''portning'' är att du genom att besöka butiken gör dig skyldig till olaga intrång. Vad butiken förmodligen inte vet är att du inte kan göra dig skyldig till olaga intrång under butikens öppettider eftersom det då räknas som en allmän plats. Detta klargjordes i ett rättsfall från Högsta domstolen som går att läsa här. Själva ''portningen'' får således ingen verkan.


Ett köp är ett avtal.

När du köper något i en butik ingår du ett avtal med butiken. Eftersom vi i Sverige har något som kallas för avtalsfrihet, rätten att bestämma vem man vill ingå avtal med, kan butiken välja att inte sälja till dig. Med det sagt begränsas avtalsfriheten av att den inte får vara diskriminerande. Reglerna om vilka typer av diskriminering detta omfattar återfinns i 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.

Slutsats

För att summera kan du alltså inte portas från butiken, men eftersom det råder avtalsfrihet kan butiken neka dig att handla saker i butiken. Mitt råd till dig är att diskutera saken med butikschefen och se om ni kan få till någon form av lösning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll